Vänner i Väst - Kalender

DatumUngefärlig tidAktivitet
Fredag 14 juli19.00 - 02.00MiXxi på Haket
Fredag 11 aug19.00 - 02.00MiXxi på Haket
Fredag 8 sept19.00 - 02.00MiXxi på Haket
Fredag 13 okt19.00 - 02.00MiXxi på Haket

Efter sommaren kommer vi att återuppta träffarna i samarbete med Transföreningen FPES lokalavdelning i Göteborg ungefär en gång i månaden i en hyrd lokal där vi är för oss själva.
Så snart det är klart med lokalbokning kommer vi att annonsera ut dessa träffar här i Kalendern.

Alla våra träffar är som regel förutsättningslösa, och man kommer dit som man känner för, omklädd eller inte.