Vänner i Väst - Kalender

Efter sommaren kommer vi att återuppta träffarna i samarbete med Transföreningen FPES lokalavdelning i Göteborg ungefär en gång i månaden i en hyrd lokal där vi är för oss själva.
Så snart det är klart med lokalbokning kommer vi att annonsera ut dessa träffar här i Kalendern.

Alla våra träffar är som regel förutsättningslösa, och man kommer dit som man känner för, omklädd eller inte.