Vänner i Väst - Välkommen!

Vänner i Väst är ett informellt nätverk för transvestiter, transsexuella och andra könsöverskridare1) i Göteborg och övriga Västsverige.

På denna sajt finner du information om vilka vi är och vad vi gör samt information om hur du kommer i kontakt med oss.

En annorlunda gemenskap!

1) En könsöverskridare är en person som föds med en könsidentitet (eng: "gender"), dvs. det kön man mentalt identifierar sig med, som helt eller delvis avviker från det fysiska könet (eng: "sex"). Situationen tar sig många olika uttryck. En transvestit eller "transa", exempelvis, klär sig ibland i det motsatta könets kläder, medan en transsexuell person byter kroppsligt kön på kirurgisk väg. Ett begrepp som ibland används är transperson (eng: "transgender").